GIEC - BUHF-218 藍光 2.1 音響組合 bluetooth 藍牙 / FM BLURAY/DVD/VCD/CD all code 全區碼
  • GIEC - BUHF-218 藍光 2.1 音響組合 bluetooth 藍牙 / FM BLURAY/DVD/VCD/CD all code 全區碼

    BUHF218 藍光 2.1 音響組合 bluetooth 藍牙 / FM BLURAY/DVD/VCD/CD GIEC 杰科

    all code 全區碼    兼容多種類型光碟 BD/DVD/VCD/CD/MP3/JPEG播放
    搭載無線藍牙音樂傳輸,支持手